takaisin


Kirjaesittelyssä Janne Kontalan kirja: ”JOOGAN SYDÄN - kohti sisäistä harjoitusta” (Basam Books)

http://www.basambooks.com/kirja/978-952-260-345-6/joogan-sydan/#.VRMJgY6Z_wg

 

-----

Kirjaesittelyssä Janne Kontalan kirja: "JOOGAN SYDÄN - kohti sisäistä harjoitusta”
   
  

   
Monet ovat kysyneet minulta, että mikä olisi hyvä joogakirja. Jos jotakin, niin tätä kirjaa voin lämpimästi suositella kaikille joogan harrastajille. ”Joogan sydän” - kirja on tietynlainen synteesi Bhakti-, Shivananda- ja Iyengar-joogasta sisältäen harjoitusten osalta paljon viittauksia klassiseen joogakirjallisuuteen. Janne Kontala tulkitsee kirjassaan joogaa ja joogatekstejä omien sanojensakin mukaisesti antaumuksellisesta (Bhakti-joogan) näkökulmasta: "Minulle se edustaa joogan sisintä olemusta, sen sydäntä." Kirja astuu kuitenkin yksittäisestä joogasuuntauksesta myös paljon laajemmille tasoille.
  
”Joogan sydän” - kirjassa kerrotaankin yksityiskohtaisesti, mitä jooga on sisäisenä harjoituksena ja mitä meditaatiolla tarkoitetaan. Mikä on niissä olennaista ja se ydin, mitä kohti tavoitella? Minkälaisia polkuja pitkin kohti joogan ydintä kannattaa kulkea? Kuinka joogaa, hengitysharjoituksia ja meditaatiota tehden voi saavuttaa omaan elämäänsä "rauhan, täydellisen tiedon ja ylitse pulppuavan onnellisuuden"? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin tämä kirja antaa vastauksia.
  
Tekstistä huokuu kirjoittajan henkilökohtainen syvä perehtyneisyys joogakirjallisuuteen ja omakohtainen joogafilosofian pohdinta. Kirja keskustelee lukijan kanssa ja avaa joogan sekä joogafilosofian perimmäisiä kysymyksiä helposti ymmärrettävällä tavalla. Tekstin lomassa viitataan usein joogateksteihin mieltä avartavasti kuten: "Jos teemme joogaharjoituksia vailla pyrkimystä mielen hallintaan, se ei varsinaisesti edes ole joogaa." Hatha Yoga Pradipika (4.79)
  
”Joogan sydän” - kirja onkin pullollaan kiinostavia poimintoja joogakirjallisuuden klassikkoteoksista, joiden itsenäiseen läpikäyminen veisi vuosia tavalliselta joogan harrastajalta. Harvallepa on kokonaisuutena tuttua esimerkiksi kirjan lopussa esitelty joogakirjallisuus: Patanjalin Yoga-sutra, Mahabharata ja Bhagavad-Gita, Hatha Yoga Pradipika, Gheranda Samhita, Yoga Makaranda, Light On Yoga, Dhyanamalika, Bhagavata Purana... Kuitenkin niiden monet parhaat palat on nyt koottu tähän yhteen kirjaan!
  
Kirja alkaa matkalla joogan sisäisiin ulottuvuuksiin ja itseymmärryksen löytämiseen: "Itseoivalluksen periaatteiden soveltaminen lisää tietoisuuttamme syvimmästä itsestämme." Muutenkin kirjassa joogafilosofia on tuotu vahvasti nykyaikaan, jossa lukuisten joogasuuntauksien lukumäärä vain alati kasvaa - mikä osaltaan taas on hämärtänyt entisestään mielikuvaa siitä ”aidosta joogasta” kaiken jumpan ja ryhmäliikunnan takana. Mitä ovat nämä joogan sisäiset ulottuvuudet sen lukuisten ulkoisten muotojen takana? Esimerkiksi osuva lainaus Sarath Rangatswamylta: "Joogan merkitys on kasvamassa, mutta se on myös menossa hulluun suuntaan. Jooga itsessään ei ole hullua. Hulluus on ihmisten käsialaa."
   
Kirjan seuraavat osuudet sisältävät hyvin yksityiskohtaiset ja havainnolliset kuvaukset kuinka tehdä joogaa käytännössä. Kerrotaan ohjeet jooga-asanoiden ja hengitysharjoitusten tekemiseen sekä myös mielenkiintoista tietoa asanoiden alkuperästä, merkityksestä ja vaikutuksista. Joogaharjoitukset esitellään kirjassa yksityiskohtaisesti ja helposti lähestyttävinä. Kirjoittaja esittelee Iyengarin Rishikesh sarjan ja myös siitä paremmin aloittelijoille sopivan version, jonka lisäksi on keskustelun omaista kuvausta erilaisista tavoista tehdä joogaa ja kuinka "antaumus muuntaa asanaharjoituksen fyysisestä suorituksesta henkiseksi kokemukseksi".
Kirjassa on myös hauskan humoristisia huomioita ja näkökulmia joogaharjoitukseen kuten:
"Suun kautta hengittäminen ja nenän kautta syöminen on molemmat tarkoitettu poikkeustilanteisiin."
"Mielen torjunnan ylittäminen on kuin poistaisi kieleensä käärityn vanhan sukan ja vihdoin maistaisi kaikki todelliset maut."
  
Kirjan ehkä mielenkiintoisinta antia ovat myös hyvät ja yksityiskohtaiset ohjeet mantrameditaation (äänivärähtelyn meditointi) harjoittamiseen. "Ilman meditaatiota onnistuneimmatkin asanat, joogatekstien lukeminen ja terveellinen ruokavalio ovat kuin sarja nollia. Meditaatio on se ykkönen nollien edessä, joka antaa muille harjoitteille suunnattoman arvon." Lisäksi kirjassa kerrotaan myös seikoista, jotka saattavat muodostua esteiksi joogaharjoitukselle ja kuinka niistä voi selvitä: "Liiallinen itsekuri kovettaa sydäntä sekä kasvattaa ylpeyttä ja vihaa." Kirjan lopussa on myös tietoa Hare Krishna liikkeestä ja sen historiasta sekä kattava viiteluettelo.
     
Kokonaisuutena ”Joogan sydän” - kirja on todella miellyttävä lukukokemus. Siitä näkee ja aistii kirjoittajan laajat tiedot ja pitkällisen henkilökohtaisen harjoituksen tuoman kokemuksen. Kirja on todella kirjoitettu antaumuksella ja tekstistä huokuu innostus. Kirjan positiivinen henki tulee myös selvästi esiin kirjoittajan jakaessa avoimin mielin omia kokemuksiaan joogan polulta ja lopussa vielä painottaen Krishnan sanoja: "Pohdi tätä kaikkea huolella ja päätä sitten itse mitä haluat tehdä." Bhagavad-Gita (18.63)