takaisin


Niyamajooga


Ihmisen tietoisuus ei voi laajentua epäpuhtaiden käyttövälineiden asettamien rajojen yli, niinpä joogan harjoituksilla pyritään puhdistamaan niin keho kuin mielikin, jotta ne edistäisivät tietoisuuden laajentumista. Pyrkimys noudattaa joogan eettisiä elämänohjeita Yamaa ja Niyamaa yhdistettynä meditaatioharjoituksiin on tehokas menetelmiä kehon ja mielen puhdistamiseksi. Ihminen voi elää hyvinkin moraalista elämää, mutta jos hänellä ei ole henkistä päämäärää elämässään, hän ei voi edistyä kovin pitkälle henkisesti. Jos hänellä on henkinen tavoite, Korkein Tietoisuus, mutta hänellä ei ole mitään kehon ja mielen harjoitusta, ei hän myöskään edisty, koska tasapaino puuttuu. Niinpä jos ihminen haluaa saavuttaa tajunnan hienosyisiä ja suloisia tiloja, tulee hänen pyrkiä noudattamaan Yamaa ja Niyamaa. Yama ja Niyama ovat henkisten harjoitusten ydin ja perusta - ilman niitä muut harjoitukset eivät ole mahdollisia. Ei siis ole kyse pelkästään siitä että olisit ns. hyvä ja moraalinen ihminen, vaan  kyse on tietoisuuden laajentumisesta, joogan päämäärän saavuttamisesta.

Yama - pidättäytyminen

 

1) Ahimsa

Ahimsa tarkoittaa että ei tuota tarkoituksellisesti tuskaa ja kärsimystä toiselle. Väärä teko tulee oikaista, mutta kosto on ahimsan vastaista. Tämä on myös syy siihen että eläinten käyttämistä ravinnoksi on vältettävä mikäli mahdollista. Itsensä ja toisten puolustaminen ei ole ahimsan vastaista. Kun olet ystävällinen kaikkia eläviä olentoja kohtaan, kehittää se sinulle rakastavan sydämen.

 

2) Satya

Satya tarkoittaa että pyrit ajattelemaan ja puhumaan kaikkien elävien olentojen parhaaksi. Myös sanoilla voi vahingoittaa toista, niinpä tulisi pyrkiä käyttämään sanoja aina muiden parhaaksi. Kun noudattaa satyaa, mieli suuntautuu yhä uudelleen rakastavin ajatuksin kohden kaikkia olentoja. Tällä tavoin saadaan näkemystä totuuden luonteesta. Satyan noudattaminen kehittää terävän erottamiskyvyn ja havaitsemiskyvystä tulee yhä hienosyisempi.

 

3) Asteya

Asteya tarkoittaa ei-varastamista: ei pelkästään fyysistä varastamista vaan ei-varastamista ajatuksin ja sanoin. Asteyan vastaista on myös se, että jättää tekemättä jotakin mitä pitäisi tehdä, esim velan maksamatta jättäminen. Varastaminen on tapa ruokkia nälkäistä haamua, jota ei voi kuitenkaan tyydyttää: ruokit ja ruokit ja siitä tulee yhä nälkäisempi. Jos et ruoki, tulee mielestäsi rauhallinen ja hiljainen ja sinulle syntyy kyky kehittää mielenrauhaa; olet tyytyväinen siihen mitä sinulla on. Jos mieli aina haluaa jotain, siitä tulee heikko.

 

4) Brahmacarya

Brahmacarya tarkoittaa pyhyyden havaitsemista kaikessa - niin että näkee kaikessa Äärettömän Korkeimman Tietoisuuden eikä joudu sellaisten halujen valtaan, jotka johdattavat pois henkisestä päämäärästä. Kaikki mielen halut tulee ohjata kohden Korkeinta Tietoisuutta. Tämä harjoitus selkeyttää mielen.

 

5) Aparigraha

Aparigrahan mukaan ei tule haalia varallisuutta yli tarpeen, mutta se ei tarkoita myöskään sitä että pitäisi antaa koko omaisuus pois. Tarvitset kohtuullisen elintason. Jos haalit tavaroita, mieli kiinnittyy materiaan ja haluat lisää ja lisää. Mieli ja koti tulevat sotkuiseksi. Hanki vain sitä mitä tarvitset: ylimääräinen on pois joltakin toiselta. Tavaroiden ylenmääräinen haaliminen on yritys kehittää turvallisuudentunnetta. Jos asetat hyvinvoinnin ja turvallisuudentunteen vain materiaalisiin kohteisiin etkä Korkeimpaan Tietoisuuteen, tuo se vain kärsimystä. Älä tee materiasta itsellesi suojaa.

  

Niyama – noudattaminen

 

1) Shaoca

Shaocan päämääränä on mielen puhtaus, jotta Korkeimman Tietoisuuden havaitseminen on mahdollista. Kaikki mielen tasot, fyysinen keho, päivätietoisuus ja alitajunta tulee puhdistaa.Tässä on apuna myös ympäristön puhtaus, kehon ja vaatteiden puhtaus, paastot, vedenjuominen.
Pidä järjestys ympäristössä, pidä hyvä huoli esineistäsi. Mielen puhtaus tarkoittaa että pyrit välttämään epäpuhtaita ajatuksia, esim. että vältät tiettyjen kirjojen lukemista, tiettyjen TV-ohjelmien ja elokuvien katsomista. Kaiken elämän kunnioittaminen kehittää mielen puhtautta ja ahneet ajatukset ja mieliteot  alkavat vähentyä. Puhdas mieli vastaanottaa Korkeimman Tietoisuuden selkeästi;  se ei ole täynnä itsekkyyden, mielitekojen ja ahneuden likaa.

 

2) Santosa

Santosa tarkoittaa mielen tyyneyden ja tyytyväisyyden ylläpitämistä. Jos mieli syöksähtelee tämän ja tuon asian perässä, tasapaino häviää ja se kiikkuu ylös ja alas. Mielen ominaispiirre on liikkua sinne ja tänne, haluta sitä ja tätä.  Et voi tukahduttaa tätä ominaispiirrettä, mutta voit suunnata mielesi, valita kohteen johon sen keskität. Itsetutkiskelu on hyödyllistä: ”En ole tämä tarve jota tunnen. Se ovat mieleni  ilmentymä, mutta se ei ole minä.” Ota etäisyyttä. ”Itse asiassa en halua rahaa, haluan ääretöntä onnea, jota kuvittelin saavani rahalla.” Useimmat ihmiset etsivät turvaa, ovat kuin lapsia, jotka tarvitsevat äitiä. Tuo tarve yritetään tyydyttää varallisuudella. Ihmisen tarpeet tulee tyydyttää, mutta ihminen on oppinut etsimään perustarpeiden tyydytystä väärällä tavalla: pankkitilistä, isosta talosta jne, mutta tämä lähestymistapa pettää lopulta. Jos ihminen haluaa löytää ”äidin”, hänen tulee löytää Korkein Tietoisuus, sillä mikään rajallinen ei voi tyydyttää ihmisen tarpeita. Vain Korkeimman Tietoisuuden tunteminen  tuo mielenrauhan ja kompleksit katoavat.

 

3) Tapah

Tapah on väline rakkauden tunteen kehittämiseksi sekä tuon tunteen ilmaisua. Tapah eli pyyteetön palvelu tarkoittaa että ei palvele siksi että pyrkisi miellyttämään toisia tai saisi arvostusta. Olennaisinta on tarkoitusperä. Tapahia on se että autat niitä jotka ovat sinua huonommassa asemassa, se että annat aikaasi heille, jotka sitä tarvitsevat. Tapahiin ei tule liittyä tuloshakuisuutta, mutta leipätyössäkin sitä voi tehdä, kun tekee jotakin ylimääräistä antaen täten apua siellä missä sitä tarvitaan.

 

4) Svadhyaya

Svadhyaya tarkoittaa että oppii ymmärtämään todellisuuden, kaiken takana oleva tietoisuuden; oppii ymmärtämään oman olemassaolonsa, erottaa riiston; ymmärtää mikä on epäitsekästä palvelua. Kaikki tieto löytyy ihmisen sisältä. Kehitä intuitiota. Kirjatieto voi olla peruslähtökohta, mutta se ei ole todellista tietoa, se voi vain osoittaa suunnan todelliseen tietoon. Pyri myös soveltamaan hankkimaasi tietoa käytännössä.

 

5) Iishvara Pranidhana

Iishvara Pranidhana tarkoittaa Iishvaran eli maailmankaikkeuden hallitsijan ottamista päämääräkseen. Ilman Iishvara Pranidhanaa ei voi noudattaa muitakaan Yaman ja Niyaman kohtia. Elämälläsi tulee olla suunta, päämäärä ja tuo päämäärä on Korkein Tietoisuus. Pranidhana tarkoittaa liikkua kohden, ”ajaa takaa” tuota päämäärää.

 

LÄHDE:  Ylläoleva Niyamajoogan kuvaus on lainattu anandaseva.fi sivustolta: 

http://anandaseva.fi/yama-ja-niyama

 

Lisää linkkejä Niyamajoogaan liittyen:

http://www.abc-of-yoga.com/info/niyama-yoga.asp