takaisin


Kriyajooga


Kriya Jooga viittaa henkisen joogan traditioon, joka viimeisen 200 vuoden aikana on elvytetty Mahavatar Babajin, Maha Siddha Thirumularin ja muutaman muun henkisen mestarin toimesta. Niin Babaji, Thirumular kuin myös esimerkiksi Jeesus Kristus (Isha Natha) ja Sri Krishna kuuluvat tähän samaan mestarilinjaan. Kenties maailman tunnetuin kriya joogi on Paramahamsa Yogananda, jonka suosittu Joogin omaelämäkerta-kirja on saatavilla suomeksikin.

Kriya Jooga on korkeaa joogista teknologiaa. Kriya-tekniikoissa yhdistyvät useat joogan elementit, kuten:

  • asana (fyysinen harjoittelu)
  • mantra (äänteiden tai ääniformuloiden käyttö)
  • pranayamamudra ja bandha (hengitys- ja elinvoimaharjoitukset)
  • visualisoiminen ja
  • meditaatio-tekniikat (dhyana ja samadhi kriyat)
  • ja bhakti jooga eli sydämellisyys.

Ominaista Kriya Joogalle on myös se, että uudet oppilaat saavat teknisen opetuksen lisäksi Kriya Jooga-vihkimyksen eli initiaation, joka on ns. kundalini shaktipat. Shaktipatista voit lukea lisää tästä. 

Sundara Kriya Jooga

Sundara Kriya Jooga on Kriya Jooga-menetelmä, joka on peräisin Siddha Thirumularilta ja Mahavatar Babajilta. Sundara Jooga on 4-tasoinen joogasysteemi, joka sisältää eritasoisia harjoituksia oppilaan kypsyyden mukaan. Yleisesti sanoen, Sundara Joogan harjoitusten avulla harjoittaja puhdistaa järjestelmällisesti omat chakra-energiakeskuksensa, joihin karmiset jäljet, negatiiviset tunteet ja mielen urautumat, ovat taltioituneet. Näitä keskuksia on yli 100 kappaletta. Sitä mukaa kun puhdistuminen edistyy, oppilaan meditaatiokokemus syvenee ja hän tulee enemmän tietoiseksi todellisesta Itsestään niin meditaation aikana kuin muulloinkin. Kypsän vaiheen saavutettuaan oppilas saavuttaa itseoivalluksen ja on sen jälkeen valmis toimimaan opettajana ja suunnannäyttäjänä muille.

Kriya Joogan harjoittamisesta on paljon hyötyä henkiselle etsijälle. Säännöllisen harjoituksen avulla alitajuinen levottomuus, mielen loputon ajatusvirta ja sydänalan tunnevuoristorata rauhoittuu ja harjoittaja havaitsee itsestään ja elämästään uusia ominaisuuksia: rauhaa, avaruutta, tyyneyttä, iloa ja autuutta, jota hän ei kyenneyt havaitsemaan aikaisemmin. Näin, ihmisen oma ”Itse”, sielu tai perimmäinen luonto paljastuu vähitellen. Koska Sundara Kriya Jooga on korkean tason joogaa niin harjoittaja tulee nopeasti ja helposti kosketuksiin näiden tietoisuutensa tai Todellisen Itsensä ominaisuuksien kanssa.

Kuvassa: Siddha Thirumular (ylhäällä), Babaji (alla), Paramahamsa Yogananda (vas) ja Sivakami Om Anandi (oikealla).

Erityistä Kriya Joogalle on opetus, jota kaikissa joogan lajeissa ei tunneta. Tämä on ns. Paravastha-tila, joka tarkoittaa voimistettua tietoisuuden kokemista. Juuri tätä Paramahamsa Yogananda tarkoitti sanoessaan Kriya Joogan olevan ”raketti jumaltietoisuuteen”.

Sundara Joogan harjoittaminen ei edellytä uskomusten tai ajatusmallien omaksumista. Kyse on käytännön joogatiestä, joka edellyttää vain jatkuvaa harjoittelua, Satgurun eli Maha Siddha Thirumularin muistaen.

Satguru ja Mestarin elävä siunaus

Gurun elävä siunaus on hyvin tärkeä asia kaikissa meditaatio-opetuksissa. Kun oppilas pyytää henkisen mestarin siunauksen, niin hän saa sen välittömästi. Mestarin muistaminen paitsi istuallaan tehtävän harjoituksen aikana, myös päivittäisten toimien aikana, puhdistaa jatkuvasti oppilaan karmoja (eli likajälkiä oppilaan hermostosta) ja selkeyttää hänen olemistaan. Henkisen mestarin ja oppilaan (skt. guru ja chela) välistä suhdetta ei voi verrata mihinkään muuhun suhteeseen. Kyse on hyvin henkilökohtaisesta asiasta. Guru voi elää fyysisessä kehossa tai ilman fyysistä kehoa. Se, mikä tekee gurusta gurun on jumaloivallus (skt. jivanmukta tai paramukta) ja tämän valaistuneen tilan perinpohjainen vakiintuminen.

Sundara Joogan mestareilla (satguru) Thirumularilla ja Babajilla ei ole fyysistä kehoa mutta siitä huolimatta heidän läsnäolonsa ja siunauksensa ovat aivan yhtä fyysisiä kuin fyysisen gurun läsnäollessa. Tämän vuoksi Sundara Kriya Joogassa on Satgurun Darshan-ohjelmia, joissa pyydetään henkilökohtainen siunaus eli darshan Thirumularilta ja Babajilta.

Sundara Jooga-opetuksen keskeisin guru on Maha Siddha Thirumular. Sundara Kriya Joogi voi pyytää siunauksia ja meditoida myös muita itselleen rakkaita mestareita mutta Thirumular on Sundara Joogan varsinainen henkinen mestari.

Universaali opetus

Jotkut uskovat Shivaan tai Jumalaan, toiset Itseen tai Buddha-luontoon, jotkut uskovat Ikuiseen Rakkauteen ja jotkut ovat ateisteja. Joogan kannalta uskomuksilla ei ole mitään merkitystä. Jos olisi niin silloin emme puhuisi joogasta. Omakohtainen Sundara Kriya Jooga-harjoittelu antaa jokaiselle oman konkreettisen kokemuksen sisäisestä jumaluudesta tai totuudesta, millä sanalla sitä haluaakin kutsua. Tämä on Kriya Joogan suuri potentiaali, sillä se auttaa ihmistä ymmärtään omaa itseään ja pääsemään selville omasta totuudestaan. Harjoittelun edetessä, oppilas tulee tietoiseksi sisäisestä hiljaisuudesta (Siva-prinsiippi), jota sävyttää syvä autuudellisuus ja rakkaus (Shakti-prinsiippi). Ennen pitkää, pätevässä ohjauksessa, oppilas saavuttaa jumaloivalluksen eli vapautumisen (skt. jivanmukti).

LÄHDE: Ylläoleva Kriyajoogan kuvaus on lainattu sundarayoga.fi sivustolta:

http://www.sundarayoga.fi/185

  

Lisää linkkejä Kriyajoogaan liittyen:

http://www.abc-of-yoga.com/info/kriya-yoga.asp